Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác từ TRT Logistics

 • Tư vấn cho khách hàng trong việc tìm kiếm nguồn hàng, đàm phán thương thảo, ký kết hợp đồng với các điều kiện phù hợp và giá cả tốt nhất.
 • Giám sát theo dõi hàng đi và đến trong quá trình XNK
 • Xin các loại giấy phép tùy theo từng mặt hàng theo qui định
 • Đặt, thuê container, thuê tàu, làm vận đơn (bill) cho hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu
 • Tư vấn xác định giá khai báo hải quan, tính chính xác các loại thuế phải nộp
 • Thông quan hàng hóa và vận chuyển hàng về kho theo yêu cầu đối với hàng nhập khẩu
 • Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục hải quan theo đúng quy định
 • Tiến hành các thủ tục đăng kiểm, kiểm tra chất lượng, giám định,…
 • Mua bảo hiểm hàng hóa nhằm phòng tránh rủi ro trong quá trình xuất khẩu, nhập khẩu

Các dịch vụ hải quan chính tại TRT Logistics

 • Nhập kinh doanh, Xuất kinh doanh
 • Nhập đầu tư, Xuất đầu tư có thuế hoặc miễn thuế
 • Hợp đồng gia công, Nhập gia công, Xuất gia công
 • Nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu
 • Tạm nhập – Tái xuất, Tạm xuất – Tái nhập
 • Nhập khẩu, xuất khẩu của các doanh nghiệp Chế xuất
 • Xuất nhập khẩu đối ứng, Xuất nhập khẩu tại chỗ, Xuất nhập khẩu chuyển tiếp
 • Xuất nhập khẩu phi mậu dịch (hàng cho, biếu, tặng, viện trợ, đại sứ…)